Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: +48 71 733 23 10; fax.: +48 71 733 23 09
e.mail: irena.werycho@umed.wroc.pl

 

Zapraszamy na naszą konferencję:

www.anestezjologia2014.com